Strona główna
Aktualności 2015/2016
Rekrutacja 2016/2017
Nasza kadra
Pedagog szkolny
Dla rodziców
Po godzinach...
Wykaz Podręczników 2016/2017
Wyprawka szkolna
Historia szkoły
Sport w szkole
Turystyka/ Ekologia/ Przyroda
Świetlica szkolna
Samorząd Uczniowski
U4Energy
Klub UNICEF
O integracji
O eTwinningu
Kontakt
Dla Nauczycieli

easystat.pl
ENG PL

Strona główna

 WAKACJE

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji! Odpoczywajcie i nabierajcie sił!
Dziękujemy za Waszą pracę w kończącym się roku szkolnym i do zobaczenia we wrześniu!

                                                                                                                 
                                                                                Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 


REKRUTACJA

Drodzy Rodzice! W tabeli przedstawiamy kilka ważnych terminów, potrzebnych do pełnego zakwalifikowania dzieci do naszej szkoły:

 

 

Oddział "0"

Klasa 1

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 kwietnia

9 maja g. 9.00

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez "Oświadczenie woli" złożone osobiście w sekretariacie lub drogą mailową (sp12chorzow@interia.pl)

Uwaga! Brak złożenia oświadczenia skutkuje nie przyjęciem dziecka do szkoły

pobierz oświadczenie

do 27 kwietnia

do 12 maja

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 29 kwietnia

13 maja

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w w/w terminach na tablicy ogłoszeń w głównej szatni szkoły.


Trwają prace nad nową stroną naszej szkoły, można już na niej znaleźć część bieżących Aktualności. Wystarczy kliknąć na poniższy baner.

Zapraszamy!

 


 

"Dla dziecka najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności"

 

Janusz Korczak

       

Już od ponad 50 lat dążymy do tego, by nasz absolwent był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, kulturalnym, wrażliwym na drugiego człowieka, znającym zasady dobrego wychowania.
      Nauczyciele naszej szkoły, chcąc zaspokoić potrzeby dziecka i sprostać wymogom czasów, stale doskonalą swój warsztat pracy, poszukują nowych form i metod, biorą udział w rozmaitych konferencjach, szkoleniach. Pozwala to na opracowywanie własnych programów. Wzbogacana jest baza środków dydaktycznych, co wpływa na podnoszenie efektywności nauczania.
      Jesteśmy jedną z nielicznych szkół podstawowych w Chorzowie, która posiada kilka sal multimedialnych, zaopatrzonych w rzutniki multimedialne, ekrany, wideo, DVD oraz sprzęt nagłaśniający. Szkoła dysponuje również pracownią komputerową (19 stanowisk), internetowym centrum informacji multimedialneji (4 stanowiska) oraz dwoma salami gimnastycznymi. Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

  A oto nasza szkoła  

                                Latem                                                         Zimą        

       

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

Nasza szkoła zapewnia:

 • Wysoki poziom nauczania
 • Naukę języka angielskiego od pierwszej klasy
 • Zajęcia specjalistyczne:

         -  korekcyjno–kompensacyjne, prowadzone przez nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie terapii  pedagogicznej i pedagogiki specjalnej
         -
   dydaktyczno – wyrównawcze
         -
   logopedyczne
         -
   bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej
         -
   konsultacje psychologa i pedagoga

 • Dbałość o bezpieczeństwo uczniów
 • Opiekę medyczną (codzienna obecność higienistki)
 •  Dostęp do własnej szafki szkolnej
 • Ciekawe i różnorodne propozycje zajęć świetlicowych (świetlica czynna codziennie w godz. od 7.00 do 16.00)
 • Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny
 • Smaczne, dwudaniowe obiady

  Nie dość nauczyć, trzeba byś bawił (Arystoteles)

     Różnorodne zajęcia pozalekcyjne, pozwalają poprzez zabawę na wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań dziecka. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w:

 • Kołach zainteresowań (polonistycznym, matematycznym, ekologicznym, teatralnym,
  plastycznym, komputerowym, tanecznym, sportowym)
 • Zajęciach teatralnych w teatrzyku Raz, dwa
 • Działalności w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej Kurier Dwunastki
 • Zajęciach usportowionych - piłka nożna dla klas IV – VI

Tradycją Naszej Szkoły są różnorodne wyjazdy zdrowotno – turystyczne:

 • Zielona Szkoła klas III
 • Obóz pływacki klas IV
 • Wędrówka po Beskidzie klas V
 • Wycieczka do Warszawy klas VI